Søren Ulrik Thomsen – City Slang, 1981   Søren Ulrik Thomsen – City Slang, 1981   Søren Ulrik Thomsen – City Slang, 1981   Søren Ulrik Thomsen – City Slang, 1981    
Se forsiderne i større udgaver

OM FORSIDEN TIL KRITIK AF DEN NEGATIVE OPBYGGELIGHED

Forsiden til Kritik af den negative opbyggelighed er udarbejdet af Lars Rosenquist Bech-Jensen efter oplæg fra Frederik Stjernfelt og mig, og som man ser på eksemplerne ovenfor, er der tale om en pastiche på den progressive (især; venstreorienterede) bogæstetik, hvis yndlingsfarver er rød og sort.

Som ideologisk markør finder man i disse bogtitler ofte favoritordet ’kritik’, således også i Anders Lundkvists Til kritikken af den politiske økonomi, der ligesom alle bøgerne i forlaget Modtryks serie har en forside delt i tre horisontale felter. Begge elementer går igen i vores bog, men tættest på ligger nok Ole Scwalbes Fra kubisme til informel kunst, der ligesom Kritik af den negative opbyggelighed sætter titlen med fast højrekant og forfatter- og forlagsnavn med venstrekant og udelukkende bruger små bogstaver.

Eftersom det gængse forsidelayout tilsiger, at teksten centreres og sættes med både små og store bogstaver, kunne man få den tanke, at de progressive bøgers kreative oprør imod disse grafiske vaner i sig selv er en variant af den negationstænkning, Stjernfelt og jeg analyserer. Forsiden til Kritik af den negative opbyggelighed er med andre ord ikke uden ironi, så sandt vi i bogen bruger mange af de ideologikritiske greb, 68’erne lærte os, men her til at kritisere sider af deres eget tankegods, hvad der åbenbart ikke var meningen. Og samtidig er bogens omslag en hilsen til vores fortid som ungdommelige tilhængere af anarkismen (hvad man kan læse mere om i bogen), hvis fane som bekendt er netop rød og sort.

Endelig er denne forside jo også simpelthen en kærlighedserklæring til en superflot bogæstetik, som vores generation er vokset op med og altid vil have siddende i øjnene, og for mig er det stadig en nydelse at tage ikke mindst en af de høje, smalle bøger fra det virkeligt originalt designede Bibliotek Rhodos i hånden: Her på siden ses Georges Batailles Den indre erfaring.


Tilbage