Det værste og det bedste
SØREN ULRIK THOMSEN
Det værste og det bedste
2009
Vindrose
55 sider, tegninger af Ib Spang Olsen