Kong Ødipus & Fønikerinderne

Download Kong Ødipus her.

Download uddrag af Fønikerinderne her.

Køb bogen direkte hos Museum Tusculanum.

I 1990 opførte Det Kongelige Teater Sofokles' tragedie Kong Ødipus instrueret af Klaus Hoffmeyer, som havde bedt Jørgen Mejer og mig om at stå for oversættelsen.

Jørgen Mejer (1942-2009), der tidligere havde arbejdet sammen med Hoffmeyer, var klassisk filolog og vores samarbejde udformede sig således, at Mejer fra en af de græske grundvarianter af Kong Ødipus foretog en ord-til-ord oversættelse, som skulle gøre det klart for mig, hvad der stod i teksten. Og samtidig satte han mig grundigt ind i stykkets baggrund og forskellige kontekster, således at jeg var rustet til min gendigtning, der altså bestod i sprogligt "at sætte musik til" den tekst Mejer leverede, og som i nogle passager fra hans side var så gennemarbejdede, at de kunne bruges direkte og uden min poetisering.

Når Jørgen havde oversat et par sider, gav han mig dem ved et møde, hvor vi samtidig drøftede min gendigtning af de forrige sider o.s.v. Det var et herligt inspirerende arbejde - ikke mindst fordi Jørgen var så fin at arbejde sammen med, men der var også en stor digterisk frihed i at have ham som "linjevogter", fordi jeg egentlig ikke behøvede at bekymre mig så meget om, hvad jeg kunne tillade mig: Han skulle nok trække i nødbremsen, hvis jeg forrådte Sofokles' tekst, og han skulle nok forklare mig, hvilke litterære og mytologiske sammenhænge, jeg skulle være opmærksom på.

Mit forlag Vindrose udsendte vores oversættelse i en stor, smuk bog med Nina Sten-Knudsens gouacher. Desværre kom kun mit - ikke Jørgens - navn med på bogens forside, hvad han med rette blev vred over, da værket i lige så høj grad er hans.

Bogen er for længst udsolgt, men kan downloades i sin helhed her på siden.

Da Madeleine Røn Juul i 1998 satte Euripides' Fønikerinderne op Det Kongelige Teater, blev Jørgen og jeg igen bedt om at stå for oversættelsen, og også dén udkom i bogform, nemlig på Forlaget Museum Tusculanum, hvor den stadig kan købes.

Læs om Jørgen Mejer (nekrolog) her (PDF)

Download programmet til Det Kongelige Teaters opsætning af Kong Ødipus her (PDF).

Download programmet til Det Kongelige Teaters opsætning af Fønikerinderne her (PDF).

DIVERSE


Kong Ødipus & Fønikerinderne