OM OKTOBER BOULEVARD

Efter oplæsninger er jeg ofte blevet kontaktet af unge mennesker, som er blevet interesserede i digtene, hvoraf mange er skrevet, længe før de selv blev født, og da det langsomt dæmrede for mig, at generationerne efter min ikke nødvendigvis følger op på en sådan interesse ved at gå på biblioteket og låne litterære opslagsværker, men (i hvert fald i første omgang) ved at søge informationer på internettet, opstod tanken om at etablere en hjemmeside for mit forfatterskab.

I begyndelsen forestillede jeg mig simpelthen en præsentation af hver enkelt værk i form af et tekstuddrag og et billede af bogen, nærmest som i en folder af papir. Men efterhånden som jeg blev mere fortrolig med dette for mig nye medie, gik det op for mig, at det rummede en helt unik mulighed, som ikke har eksisteret tidligere: Nemlig på ét og samme sted at sammenføre tekster, billeder, musik og filmklip med relation til forfatterskabet. Og ikke bare kan en hjemmeside indeholde så vidt forskellige medier, den kan også kompilere og synliggøre materiale, der ellers befinder sig på fjerne hylder i hvert sit arkiv. Hvilken læser af City Slang ligger lige inde med Sidegaden nr.1 fra 1981, hvor Michael Strunge gennemgår bogen, eller med filmoptagelser fra Lars Hugs turné med sin musikalske fortolkning af samlingen?

Desuden er det gået op for mig, at når en hjemmeside altså også kan fungere som et slags arkiv, ja, så er denne funktion i vore dage blevet særdeles vigtig. Tidligere blev et avisinterview og en TV- eller radioudsendelse om litteratur opfanget af en meget stor del af de litterært interesserede, fordi dette publikum kun havde få steder at hente deres informationer: Enkelte aviser, P1, Danmarks Radios TV, tidsskriftet Kritik, o.s.v., hvilket gav fælles referencer og diskussioner i den litterære offentlighed. Men medvirker man i dag i et program på en af de mange TV- eller radiokanaler, eller giver man et interview til et internetforum, er det helt tilfældigt, hvem der registrerer det: Den tid er forbi, hvor alle landets kulturelt interesserede havde hørt Karl Bjarnhofs ”Kaminpassiar” eller set Jess Ørnsbos nye TV-drama og drøftede det, når de mødtes. I dag er der nemlig så mange medieplatforme og så store informationsmængder, at også tekster og andre kulturprodukter, der er virkelig gennemarbejdede, har en langt kortere levetid i både i den individuelle og den fælles bevidsthed end tidligere, simpelthen fordi de i første omgang drukner i virvaret af medier og allerede næste dag blæses bort af nye tekster, billeder, festivals og events. Dermed kan en hjemmeside udgøre et ’orkanens øje’, hvor dét materiale bevares, som ellers ville gå i glemsel.

Og så er det jo karakteristisk for hjemmesiden som medium, at den kun besøges af personer, som har en forhåndsinteresse i dens emne, hvorfor man kan tillade sig at være mere nørdet og præsentere mere specialiseret materiale end i en avis, ja selv end i en bog. Derfor behøver jeg ikke at have alt for store overvejelser over, om f.eks. et foto af katten Kis, (som omtales i et digt i Rystet spejl) nu er tilstrækkeligt interessant for en bredere kreds, eftersom dén besøgende, der først har klikket sig ind på kategorien ’Raritetskabinet’ og dernæst er gået videre til rubrikken ’Kis’ må siges selv at være ude om det.

Hver af bøgerne præsenteres med et uddrag og med en tekst om tankerne bag forsiden, som der i alle tilfælde er arbejdet meget med. Desuden bringes en eller flere tekster om det pågældende værk, men i de fleste tilfælde andre tekster end anmeldelser (som der til gengæld henvises til i den grundige bibliografi).

Under Diverse kan man - foruden at læse om forfatterskabet generelt - finde en kort selvbiografi med dertil hørende curriculum vitæ, og her vil tillige ligge udvalgte interviews, levende billeder og et galleri med fotos, malerier og karikaturer. Den omfattende bibliografi vil jævnligt blive opdateret, så den kan forblive et brugbart værktøj for interesserede. Man vil kunne høre oplæsning af udvalgte digte, og der vil være eksempler på noget af den musik, som gennem tiden er sat til digtene, ligesom man kan se oplæsningsplakater, som jo i deres forskellige tidstypiske designs og hele udtryk hver især rummer megen tidsånd. En rubrik er viet punktiden og de tidlige 80’ere, og under bibliofilt kan man orienterede sig om særudgivelser. Jørgen Mejers og min oversættelse af Sofokles tragedie Kong Ødipus med Nina Sten-Knudsens gouacher fra 1990 er for længst udsolgt, men kan læses i sin helhed under Kong Ødipus og Fønikerinderne, hvor der også bringes et uddrag fra sidstnævnte. Radio & TV rummer henvisninger til udvalgte programmer, der p.t. er tilgængelige på nettet, og endelig er der et raritetskabinet, hvis indhold man selv må undersøge.

Translations vil naturligvis præsentere de bøger, jeg har fået oversat, og rumme tekstuddrag på de pågældende sprog. Det er også tanken her at bringe oversættelser, der ikke er udkommet i bogform, men er foretaget f.eks. med henblik på poesifestivaler i andre lande.

Under ’Diverse’ finder man rubrikken Bla bla bla med kortere eller længere uddrag fra allerede eksisterende tekster om vidt forskellige emner, men hjemmesiden rummer ikke en blog, ligesom man vil lede forgæves efter et par andre funktioner, man normalt finder på forfatteres hjemmesider: Således må man orientere sig i pressen om foredrag og oplæsninger, og kontakt med mig må foregå via andre kanaler end Oktober Boulevard. Jeg har fravalgt disse ellers klassiske features, for er det på den ene side vigtigt ikke bare at lade Oktober Boulevard stå og forslumme i blæsten – og agter jeg derfor hyppigt at opdatere og udbygge hjemmesiden – vil jeg på den anden side ikke være afhængig af hver eneste dag at skulle læse og besvare post samt indføre bittesmå opdateringer.

Fra min debut med seks små digte i Hvedekorn nr.1. 1977 til i dag er der gået 35 år, og et meget stort stof har skullet bearbejdes til denne hjemmeside. Jeg siger tak til alle de mange mennesker, der har stillet deres materiale til rådighed og brugt tid og kræfter på at hjælpe mig med at opspore artikler, billeder og musik af relevans for Oktober Boulevard. Det har været vigtigt for mig omhyggeligt at spørge alle forfattere, fotografer, tegnere, komponister, udgivere o.s.v. om lov til at bringe deres arbejde, men noget kan have undgået min opmærksomhed. Så skulle nogen opdage, at jeg har lagt materiale ud på hjemmesiden, som de har andel i, men ikke givet mig tilladelse til at bruge, beder jeg dem straks kontakte mig.

Af alle disse mange venlige mennesker, som har hjulpet mig, er der syv, som i særlig grad skal have tak. Først og fremmest Andreas Brøgger, der har ydet en kæmpeindsats med hele den tekniske og designmæssige opbygning og udformning af Oktober Boulevard. Hvad designet angår, bygger det - som man kan se - på æstetikken fra kassetten med mine syv første bøger, der udkom i år 2000 og var forsynet med ikoner af Knud Odde, som også havde udformet selve kassetten i samarbejde med Michael Jensen fra K Grafik. Dernæst skal der lyde en varm tak til netop Knud Odde, som har tegnet en lang række nye ikoner til brug for hjemmesiden, og jeg letter også på hatten for Malte Fastrup Lyngsø, der bistår mig med hele den tekniske side af sagen. Niels Lyngsø takkes for uvurderlig sparring og nidkær korrekturlæsning. Jeg siger også tak til bibliotekar Lasse Nordentoft for det store arbejde med bibliografien. Endelig skal Kasper Østergaard Kristoffersen have tak sin omhyggelige indsats med mængder af indscanninger og Ole Dreyer Wogensen takkes for løsningen af den komplicerede opgave at cleare rettighederne til dén musik, der bringes på hjemmesiden.

”...i flyvende efterår på Oktober Boulevard” hedder det i digtet ’Vent’ fra City Slang (1981), og når jeg har hentet hjemmesidens navn her, er det, fordi jeg synes, at dette fiktive gadenavn i en Maggiterning udtrykker stemningen i min poesi.

Oktober Boulevard er langtfra færdig og vil løbende blive opdateret og stille og roligt udvidet med nyt materiale.

Søren Ulrik Thomsen

 
Knud Odde fotograferet af Søren Ulrik Thomsen.
Klik på billedet for at se større udgave.