Carsten Thau gør opmærksom på, at der i anmeldelsen næstsidste afsnit i hans manuskript ikke stod "Stemmerne larmer fra mange retninger...", men derimod "Stemmerne lyder fra mange retninger...".

Læs Carsten Thaus anmeldelse "Øjets Manhattanisering" fra Information, 28. april 1989.

DIVERSE


LEVENDE BILLEDER