SØREN ULRIK THOMSEN

En Dans på Glosor - eftertankar kring den konstnärliga skapelses- processen, översättning Lars-Inge Nilsson, Ellerströms Förlag 2001.

TRANSLATIONSENGLISH

GERMAN

ESTONIAN

ITALIAN

NORWEGIAN

SWEDISH

LITHUANIAN

PORTUGUESE

SPANISH

SERBIAN