SØREN ULRIK THOMSEN

Hemfallen, översättning Lars-Håkon Svensson, Ellerströms Förlag 1994.

TRANSLATIONSENGLISH

GERMAN

ESTONIAN

ITALIAN

NORWEGIAN

SWEDISH

LITHUANIAN

PORTUGUESE

SPANISH

SERBIAN