SØREN ULRIK THOMSEN

Skakad spel, översättning Jonas Rasmussen, Ellerströms Förlag 2012.

TRANSLATIONSENGLISH

GERMAN

ESTONIAN

ITALIAN

NORWEGIAN

SWEDISH

LITHUANIAN

PORTUGUESE

SPANISH

SERBIAN