Kilk her for at gå til Laila Westergaards hjemmesideLaila Westergaard skriver

Om karret på Nykøbing Falster Katedralskole:

Dette kar for alfabetets styrtregn: I den indre gård på Nykøbing Falster Katedralskole står en granitskulptur, formet som et stort stykke papir, der er rullet sammen. Papiret danner et kar. I karret er der vand og det er tænkt som en kilde og et opsamlingssted for alt det, der er skabt og skrevet.I en spiralform ledes vandet langs papirets kant ned på en granitplade. Op af denne vokser bænke med bogstaver som ben. Karret rundt er der på papirets sider indhugget billeder, tekster og digte, der i én lang strøm af associationer taler til hinanden og lader tankerne løbe som vandet langs papirets kant.

At hugge digte i sten havde jeg længe haft lyst til men havde også haft mine spekulationer omkring det. Var det forkert i bogstaveligste forstand at hugge en anden kunstners værk og inkorporere det i sit eget. Var det ikke at lukrere på digterne og deres arbejde ? Jeg tog mig dog mod til at spørge Inger Christensen, Benny Andersen og Søren Ulrik Thomsen og de gav alle deres tilladelse. Nogle fantastiske dage fulgte, hvor digtene langsomt blev mejslet ind i stenen og i mit hoved. Digtenes og ordenes flygtighed sammen med stenens tyngde og fysiske tilstedeværelse syntes at tilføre hinanden noget.

Af Søren Ulrik Thomsen blev to digte indhugget.

”Jeg var så forelsket i drømmenes sprog/- de apokryfe ordbøgers ophav -/at jeg tog ud til The banks of the O-hi-o,/Zaragoza og Clermont-Ferrand/blot for at finde navnene skønnest./Ribbet og rig hjembragte jeg:/ Dette kar for alfabetets styrtregn ...” og ”En gang om dagen er ensomheden så stor,/At jeg ikke kan stille noget op med den./Og én gang er lykken./Ind imellem må man så se at få ordnet sine ting.”

Digtet ”Jeg var så forelsket i drømmenes sprog” konkretiseres i et kort over Ohioflodens løb blandt amerikanske byer og ledes videre til mønsteret i et blad, der gentager kortets forgreninger i veje og floder. I Søren Kirkegårds tekst Enten-Eller kan man vælge kærlighedens vej til højre i form af Kingos digt, Chrysillis du mit verdens guld” eller man kan lade blikket vandre til venstre til det lille udsnit af et kalkmaleri fra Tirsted kirke, hvor en mand hænger i en galge. Således fører den ene fortælling over i den næste stenen rundt.

(Benny Andersens humoristiske digt om mennesket, der lige som alle os andre holder avis, holder jul, holder igen nævner også Leonardo da Vinci og bliver næsten et billedet på manden, der føler sig spærret inde i sin cirkel et andet sted på stenen. Til sidst i digtet griber han sin hat, sin frakke, sine cykelspænder og styrter ud i livet ”Det er nu eller aldrig”. Den tanke kunne man også få, når man står overfor de tyske verber i nutid og datid. Jeg er, du er, jeg var, du var … Vandet løber ned af stenen og det regner også i Johannes V. Jensens digt ”På Memphis station”. En frodig regn, der lyder som en forelsket mumlen mund mod mund mellem regnen og jorden.

I Inger Christensens poetiske univers findes alfabetet, nåden, flodernes løb og sindets bevægelser. En dag under arbejdet havde en lille snegl med hus på ryg bevæget sig op over stenen og var på vej hen over hendes digt uvidende om at det var med til at billedliggøre fortsættelsen af digtet helt konkret.) At hugge i sten er at veksle mellem det konkret fysiske arbejde, ”at ordne sine ting” og at lade tankerne flyve med skærverne ud i universet. Tyngde og lethed. Uden det ene ikke det andet. Derfor giver det mening at lade sten og digt tale til hinanden.

Om Bøger, Lemvig Gymnasium:

25 mursten er taget ud af en væg på Lemvig Gymnasium og erstattet af granitsten med indhuggede bogrygge. Som byggesten danner de skolens fundament for læring og vækker forhåbentlig lyst til læsning. Hjemfalden ligger her sammen med andre vægtige digtsamlinger og romaner.

Om Boghylde, Hygum Kunstmuseum:

På en lille boghylde med kniplingskant står en række bøger. Inspireret af et hjem jeg engang kom i, hvor der stod fem bøger ( den ene var en telefonbog) fik jeg lyst til at lave en boghylde med de bøger jeg fandt nødvendigst. Søren Ulrik Thomsens Hjemfalden kom med sammen med andre digteres værker, biblen, God mad, let at lave og selvfølgelig telefonbogen, den bog der i bogstaveligste forstand skaber kontakt, når man bliver for henfalden i hjemmet.

DIVERSE

UDSMYKNINGER

Søren Ulrik Thomsen - bibliografi

Wonderland


Bordings Friskole


Helligtrekongers KirkeLAILA WESTERGAARDS
udsmykningerDORTE DAHLIN:
Green SquareVanitas-rummet