Tilbage
   Tidsskriftet SPRING nr. 16: "Søren Ulrik Thomsen"
© Forlaget Spring 2009


Thomas Bredsdorf: "Søren Ulrik Thomsen seminar" (PDF)

Klaus Høeck: "e-mail" (PDF)

Jørgen I. Jensen: "Thomsens digte" (PDF)


Sune Auken & Svend Skriver: "Receptionen af Søren Ulrik Thomsens forfatterskab 1981-2000" (PDF)


Gunilla Hermansson: "Som krydsende punkter i rummet. Om Søren Ulrik Thomsens City Slang" (PDF)


Neal Ashley Conrad: "Kroppen, skriften og ekstasen. Om Ukendt under den samme måne" (PDF)


Benedikte F. Rostbøll: "Mit lys brænder. Omrids af en politik" Søren Ulrik Thomsen 1985 (PDF)

Erik Skyum-Nielsen: "Beskyt vore vådområder! Tematik og formsprog i Nye digte" (PDF)


Jørn Erslev Andersen: "Hjemfaldenhed og metafysik. Om Søren Ulrik Thomsens Hjemfalden" (PDF)


Morten Sørensen: "Endelighedens metafysik. En dans på gloser i et kunstfilosofisk perspektiv" (PDF)


Erik Spang-Thomsen: "Digtes snoede sneglehuse. Om Thomsens skabte vakkel" (PDF)


Nicolaj Stochholm: "Retten til at skrive ud i det blå. Tilegnet Søren Ulrik Thomsen" (PDF)

Frederik Stjernfelt: "Ca. 15 formale aspekter i Søren Ulrik Thomsens digtning" (PDF)


Marianne Stidsen: "Thomsen mellem modernisme og postmodernisme" (PDF)


Dan Ringgaard: "Rytmeskift. Vandskel. Rytmen som tidserfaring i Søren Ulrik Thomsens digte" (PDF)


Jon Helt Haarder: "Freeware versioner af Thomsen programellet" (PDF)


Sune Auken & Svend Skriver: "Thomsens agon - Eller hvordan man skriver sig gennem et forbillede." (PDF)


Anne Marie Mai: "Men mere end ét er fornødent" (PDF)


Per Højholt: "& Thomsen" (PDF)

Svend Skriver: "Sørens poesi kan man ikke værge sig imod". Interview med Per Højholt (PDF)
  

DIVERSEOM FORFATTERSKABET