Forskellen på arbejdet essays og lyrik

- Føler du, at du arbejder forskelligt på dine essays og din lyrik?

”Ja, afgjort. Lad os tage digtene først: Hvis jeg ikke er inspireret, hjælper det hverken pr. beslutning at sætte sig hen foran det hvide papir kl.8 om morgen eller at rejse til verdens ende for at få input. Men hvis jeg er inspireret, skal jeg bare gå ned til købmanden efter en halv sød eller overhøre en samtale i bussen for at få gode idéer. Så ligesom der i mit tilfælde kan gå årevis, uden at jeg skriver en linje poesi, kan jeg i inspirerede perioder arbejde så mange timer i træk, det skal være, så længe der er ’lys i lygten’. Mine essays bliver derimod til ved, at jeg sætter mig hen til computeren og skriver mig gennem en arbejdsdag. På dén måde kan jeg hver dag skrive cirka 1 side, som jeg så næste dag læser og retter helt igennem first thing in the morning, før jeg går videre. Jeg skriver ikke først hele essayet igennem som en ufærdig kladde for så at rette til allersidst, for enhver ny formulering er afhængig af, at de foregående, som ledte logisk frem til den, er så præcis som muligt. Eller sagt på en anden måde: Gode formuleringer vokser ud af andre gode formuleringer. Men at jeg, hvad mine essays angår, har en fast arbejdsdag, er ikke ensbetydende med, at jeg til enhver tid bare kan sætte mig ned og skrive sådan en tekst, langtfra. Men her er jeg måske ikke så afhængig af en øjeblikkelig inspiration, derimod skal jeg altid have et stof, som det er vigtigt for mig at få formuleret, ellers bliver det en tom og pinlig og postuleret tekst. Derfor har jeg også af og til sagt ja tak til opgaver, jeg fik stillet udefra, hvis jeg kunne mærke, at jeg i forvejen virkelig havde noget at sige om emnet. Jeg tror, at der er en grund til, at der findes noget, som hedder genrer: At hver genre kan udtrykke noget, de andre ikke kan, og at det derfor heller ikke er tilfældigt at noget stof bliver til digte og andet til essays. Jeg har svært ved at forestille mig f.eks. mit essay ’Seksualhistoriske kolbøtter’ (fra Repremiere i mit indre mørke), der handler om seksualiteten gennem de seneste 50 år, som digt, ligesom jeg ikke kan se – lad os sige digtet ’Tusindhaven’ fra Mit lys brænder som essay. At jeg abonnerer på en sådan genreontologi er vel at mærke ikke det samme som, at jeg mener, at man ikke bør blande genrerne. Men forudsætning for at overskride genregrænserne er jo, at disse grænser findes.”

Fra mail-interview i maj-juni 2012 med www.dansklitteraturnu.blogspot.dk

 

DIVERSE

BLA BLA BLA

Nørreport Jokum Rhodes univers Taxichauffører i USA Kønsbehåring Værtshuse Taknemmelighed Ib Spang Olsen Kristendommen Nikotin Kunststøtte Inger Christensen Per Højholts humor Ole Sarvig 70ernes tarvelighed Film fra 70erne Niels Thomsen At køre motorcykel Lukningen af Nørrebrogade Om tv-udsendelsen “Bazar” Arvesynden Høflighed Erik Stinus Modernitet og kristendom Edgar Allan Poes fortællinger Eksorcisten Læsning Ord Mening og betydning Hilsner Jørgen Leth Den uforskyldte nåde Kyrie og gloria On the Road Jazz & Poetry At være digter Avantgarde og avantgardisme Alkohol og kunst Arbejdet med Rystet spejl Noter til digte Anmeldelser Generationer Forholdet mellem liv og værk Hvad der rører sig Nuet og erindringen Hvad der arbejdes på nu Videnskab og kunst Samarbejde med andre kunstnere Demokrati versus småligt føleri Klaus Lynggaard som erindringskunstner Forskellen på arbejdet med essays og lyrik