Nuet og erindringen

- I dine lidt ældre digte kan man finde en del øjebliksbilleder, forsøg på at fange og fastgøre nuet. Rystet Spejl er mere præget af forsøg på at fastfryse fortiden og erindringen om fortiden er tydelig at spore. Har du selv gjort dig tanker om hvorfor denne udvikling har fundet sted?

”Poul Borums nedkogning af poesien til de fire ord ’Jeg.Er.Her.Nu’ passer jo eminent godt på de digte, man skriver som ung, hvor den intense tilstedeværelse i øjeblikket er maksimal: Hvis noget er gået én imod, er man utrøstelig og tror aldrig, at det bliver godt igen, har man det derimod godt, er man ikke til at skyde igennem og mener, at fra nu af kan intet gå galt. Den form for absolut væren-ét med sine følelser bliver jo relativeret med alderen, hvor man nok kan være glad, men samtidig har bevidstheden om, at en ven er alvorligt syg, og nok kan være virkelig bekymret, men på samme tid ud af øjenkrogen fryder sig over noget så banalt som, at en potteplante har fået et nyt skud. Og på samme måde er man som lidt ældre ikke kun ét sted ad gangen: Ens bevidsthed rummer både erindringer om fortiden og tanker om det kommende. Hvad der vel at mærke ikke er ensbetydende med, at man ikke også er nærværende og tilstede nu-og-her: Man erindrer fortiden og aner fremtiden, men begge dele gør man jo netop nu og her - alle tre niveauer opleves faktisk simultant. Men heller ikke som ung opleves der trods alt et absolut og entydigt nærvær – selv de mest ekstatiske digte er jo skrevet i en bevidsthed, som nok er revet med, men samtidig står lidt ved siden af sig selv og betragter ekstasen og sætter den sprogligt i scene. Og selv et virkeligt ungdomsdigt som ’Levende’, der jo om noget handler om nærvær, taler om erindring: ’kan huske lugten/ i hans lejlighed/ blæsten på stationen ved havnen/ jeg er levende/ finder gamle digte/ breve erindringer/ 10 år 8 år 7 år 1 år...’. Og nu vi er nede på de 1 år, så står der i Rystet spejl, at ’Også småbørn drømmer om deres fortid/ som er stor og dunkel/ og fuld af dufte og utydelige skikkelser…’”.

- Du har i tidligere interviews givet udtryk for at digtningen er en måde, hvorpå du kan indkapsle erindringen og gøre den udødelig. Føler du, efter at have skrevet Rystet spejl, at du har fundet en større ro i forhold til døden og vores forgængelighed, fordi en del af dig, så at sige, lever videre i din poesi? Er erindringens poesi en modstand overfor det forgængelige ved mennesket?

”Nu’et er nødvendigvis noget, der forsvinder, og det giver mig en dyb glæde og stor tilfredsstillelse, hvis det af og til lykkes et digt at løfte øjeblikket over i en blivende form. Og apropos ’Levende’ så tog det måske minutter for 30 år siden at skrive dette digt, som springer op som trold af en æske, hver gang man rører ved det. Mirakuløst! Men uanset at Rystet spejl handler meget om døden og uanset ønskedrømmen om, at nogle af digtene vil springe op af deres æsker, når jeg engang er pakket væk, er jeg da overhovedet ikke blevet forsonet med døden og ej heller et hak klogere på den. Døden er der ingen, som ved, hvad er, og den uvidenhed gør mig ligeså rædselsslagen, som den altid har gjort.”

Fra mail-interview i maj-juni 2012 med www.dansklitteraturnu.blogspot.dk

 

DIVERSE

BLA BLA BLA

Nørreport Jokum Rhodes univers Taxichauffører i USA Kønsbehåring Værtshuse Taknemmelighed Ib Spang Olsen Kristendommen Nikotin Kunststøtte Inger Christensen Per Højholts humor Ole Sarvig 70ernes tarvelighed Film fra 70erne Niels Thomsen At køre motorcykel Lukningen af Nørrebrogade Om tv-udsendelsen “Bazar” Arvesynden Høflighed Erik Stinus Modernitet og kristendom Edgar Allan Poes fortællinger Eksorcisten Læsning Ord Mening og betydning Hilsner Jørgen Leth Den uforskyldte nåde Kyrie og gloria On the Road Jazz & Poetry At være digter Avantgarde og avantgardisme Alkohol og kunst Arbejdet med Rystet spejl Noter til digte Anmeldelser Generationer Forholdet mellem liv og værk Hvad der rører sig Nuet og erindringen Hvad der arbejdes på nu Videnskab og kunst Samarbejde med andre kunstnere Demokrati versus småligt føleri Klaus Lynggaard som erindringskunstner Forskellen på arbejdet med essays og lyrik